Bine aţi venit!

Profilul colegiului

Statutul juridic
Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei este o instituţie de învăţămînt profesional tehnic din Republica Moldova , aflată în subordinea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, ce funcţionează în baza Legii Învăţămîntului:
Fondator: Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului, ordinul nr.532 din 05.08.1998.
Date generale :
Denumirea: Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei
Adresa: oraşul Orhei, str.Vasile Mahu, 162
Telefon/fax: 0235.2-46-54,
E-mail: colpedagog@rambler.ru
Standardul profesional de calificare:
Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei, instituţie de învăţămînt profesional tehnic asigură formarea profesională la profilurile: pedagogie şi asistenţă socială, la următoarele spăecialităţi şi calificări:
Specialitatea: 92310. Asistență socială,
calificarea: pedagog social; lucrător social.

Specialitatea 11210. Pedagogia preşcolară,
calificarea: educator în învățămîntul preșcolar

Specialitatea 101410. Sport și pregătire fizică,
calificarea: instructor educație fizică; animator sportiv

Specialitatea 11310. Învățământ primar,
calificarea: Învățător

Specialitatea 1202. Pedagogia preșcolară,
calificarea: Educator în învățământul preșcolar

Specialitatea 1271. Asistență socială,
calificarea: Asistent social

Durata studiilor: 4 ani
Nr. de credite de studii : 120

Forma de organizare a învăţămîntului: cu frecvenţă la zi

_______________________________________________________________________________________________________

Administraţia:

Director

Sandul Valentina

Director adjunct pentru instruire şi educaţie

Burlacu Vlada

Şef de secţie

Mihu Ion

Director adjunct pentru instruire practică şi producere

Şova Violeta

COLEGIU.MD 2011 © COLEGIUL "VASILE LUPU "DIN ORHEI