Bine aţi venit!

Profilul colegiului

Statutul juridic
Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei este o instituţie de învăţămînt profesional tehnic din Republica Moldova , aflată în subordinea Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, ce funcţionează în baza Codului Educaţiei, actelor nomrative şi regulamentelor:
Fondator: Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.
Anul Fondări: 1940, Hotărârea CMC al RSSM Nr. 139.
Date generale :
Denumirea:Insituţia Publică Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei
Adresa: oraşul Orhei, str.Vasile Mahu, 162
Telefon/fax: 0235.2-46-54,
E-mail: colpedagogorhei@gmail.com
Standardul profesional de calificare:
Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei, asigură formarea profesională iniţială la următoarele specialităţi şi calificări:

Specialitatea: 92310. Asistență socială,
calificarea: Pedagog social; Lucrător social.(durata de studii 4 ani)

Specialitatea 101410. Sport și pregătire fizică,
calificarea: Instructor educație fizică;(durata de studii 4 ani)

Specialitatea 11310. Învățământ primar,
calificarea: Învățător (durata de studii 4 ani)

Specialitatea 11210. Educație timpurie,
calificarea: Educator;(durata de studii 4 ani)

Specialitatea 11210. Educație timpurie,
calificarea: Asistent educator (durata de studii 3 ani)

Nr. de credite de studii : 120

Forma de organizare a învăţămîntului: cu frecvenţă la zi

_______________________________________________________________________________________________________

Administraţia:

Director

Sandul Valentina

Director adjunct pentru instruire şi educaţie

Burlacu Vlada

Şef de secţie

Mihu Ion

Director adjunct pentru instruire practică şi producere

Şova Violeta

COLEGIU.MD 2011 © COLEGIUL "VASILE LUPU "DIN ORHEI