ADMITEREA

URMEAZĂ-ŢI VISUL !!!
Fii student la Colegiul "Vasile Lupu" din Orhei
Cariera ta de profesionist începe aici !

Termenii de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere 2020

1

TURUL I

13 IULIE 2020 - 01 AUGUST 2020

2

REZULTATELE TURULUI I

Până la 05 AUGUST 2020 

3

TURUL II

06 AUGUST 2020 - 14 AUGUST 2020

4

REZULTATELE TURULUI II

Până la 17 AUGUST 2020

Depunerea dosarelor pentru concursul de admitere, sesiunea 2020 la programe de formare profesională pentru absolvenţii de gimnaziu la specialităţile

Badan Ion

92310
ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Calificările:
-pedagog social;
-lucrător social. Durata studiilor 4 ani

Badan Ion

101410
SPORT ŞI PREGĂTIRE FIZICĂ

Calificarea:
-instructor de educaţie fizică. Durata studiilor 4 ani

Badan Ion

11210
EDUCAŢIE TIMPURIE

Calificarea:
- educator.

Durata studiilor 4 ani;

Badan Ion

11210
EDUCAŢIE TIMPURIE

Calificarea:
asistent al educatorului.
Durata studiilor 3 ani;

Badan Ion

11310
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Calificarea:
-învățător.

Durata studiilor 4 ani


Candidații au dreptul să participe la concursul de admitere la mai multe specialități, dar pot fi înmatriculați numai la o singură specialitate.

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente

Candidaţii trebuie să dispună o cerere de înscriere la concurs după care să prezinte documentele după cum urmează: 

Certificatul de naştere/buletinul de identitate (original/copie);

Actul de studii, în original cu anexa respectivă;

6 fotografii 3x4 cm, color;

Bodul de achitare a taxei de înscriere

(prevederea nu se aplică pentru copii rămași fără ocrotire părintească);

Adeverința eliberată de autoritatea tutelară

Adeverința eliberată de autoritatea tutelară ori hotărârea instanței de judecată pentru copiii rămași fără ocrotire părintească (în original);

Certificatul
medical

Certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia, în original;

Certificatul (legitimația original/copie)

Certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinții candidatuli a participat la acțiunile militare;

Certificatul despre componența familiei

Certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații din familii cu patru și mai mulți copii).

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

CALCULEAZĂ-ȚI MEDIA DE CONCURS

Notele anuale la 4 disciplini de profil  (MNDP):

Media notelor la exemenele de absolvire (MNEA):

Regulamentul şi calendarul de admitere

Badan Ion

Zilele de lucru:
Luni - Vineri
09.00 - 16.00

Telefon de contact: 0(235) 2-16-76

Rezultatele concursului de admitere
2020 cu FINANȚARE BUGETARĂ

Rezultatele concursului de admitere
2020 cu FINANȚARE CONTRAPLATĂ

CONTACTE

SPECIALITĂȚILE

NOTIFICĂRI

Obține evenimentele recente ale colegiului

Website was created with Mobirise