Admiterea:

Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei
anunţă:

ANTENȚIE !!!

Rezultatele concursului de admitere 2019 cu finanţare bugetară


Rezultatele concursului de admitere 2019 cu finanţare contraplată


Termenul de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere este:

 • 15 iulie - 3 august 2019 : anunțarea rezultatelor până la data de 5 august 2019
 • 6 august - 10 august 2019 : concursul repetat pentru locurile neacoperite, anunțarea rezultatelor până la data de 12 august 2019

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere 2019!!!

  • Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei anunţă depunerea dosarelor pentru concursul de admitere, sesiunea 2019 la programe de formare profesională pentru absolvenţii de gimnaziu la specialităţile:
   92310. Asistenţă socială - Calificările: pedagog social; lucrător social, durata studiilor 4 ani
   101410. Sport şi pregătire fizică -Calificarea: instructor de educaţie fizică, durata studiilor 4 ani
   11210. Educaţie timpurie - Calificarea educator, durata studiilor 4 ani;
   11210. Educaţie timpurie - Calificarea asistent educator durata studiilor 3 ani;
   11310. Învățământ primar - Calificarea: învățător, durata studiilor 4 ani
   Limba  de  instruire:  română.
   Forma  de  organizare  a  instruirii:  cu  frecvenţă  la  zi.
   Durata  studiilor:  4  ani.
   Sursa  de  finansare  a  studiilor:  buget  şi  contract.
   Înmatricularea  la  anul  I  de  studii  în  colegiu.
         Concursul  de  admitere  se  efectuează  în  baza  mediei  notelor  anuale  la  4  discipline  de  profil  şi  media  notelor  de  la  examenele  de  absolvire  din  actul  de  studii  gimnaziale  (9  clase).
   La  cererea  de  înscriere  la  concurs  se  vor  anexa  următoarele  documente:
   1. 1. Certificatul de studii gimnaziale în original;
   2. 2. Certificatul  medical-tip (nr.086-U), eliberat  în  anul  admiterii;
   3. 3. 6  fotografii  3x4  cm;
   4. 4. Buletinul de identitate cu fişa de însoţire a candidatului (+1 copie xerox);
   5. 5. Buletinul de identitate al unuia dintre părinţi (+1 copie xerox);
   6. 6. Adeverinţă  eliberată  de  organul  teritorial  de  tutelă  şi  curatelă  pentru  copii  orfani  şi  copii  rămaşi  fără  îngrijirea  părinţilor  cu  statut  de  copil  orfan;
   7. 7. Certificat  despre  componenţa  familiei (pentru  candidaţii  din  familie  cu  patru  şi  mai  mulţi  copii).
   Formarea  specialiştilor  în  Colegiu  se  desfăşoară  în  săli  de  studii  bine  amenjate, în  cabinete  şi  laboratoare  dotate  cu  mijloace  didactice, cu  tehnologii  informaţionale  de  actualitate. Colegiul  are  două  săli  de  calculatoare  cu  conectare  la  internet, sală  de  sport, bibliotecă  cu  sală  de  lectură, punct  medical.
 • Zilele de lucru: luni - vineri, de la 09.00 pînă la 16.00
 • Telefon de contact: 0(235) 2-16-76

 

VĂ AŞTEPTĂM !

COLEGIU.MD 2011 © COLEGIUL "VASILE LUPU "DIN ORHEI
WebSite de Badan Ion 068-7440-22