Cadre Didactice:

Sandul Valentina - director

 • Experienţa profesională:
 • Director, Colegiul „Vasile Lupu”, Orhei, din 2011;
 • Profesor de biologie şi chimie, Colegiul „Vasile Lupu”, Orhei, 2009- 2011;
 • Director adjunct pentru instruire în Colegiul Pedagogic „ V. Lupu”, Orhei, 2000-2008;
 • Şef al catedrei „Biologie,chimie şi geografie”,Colegiul Pedagogic „V.Lupu”,1990-2000
 • Profesor de biologie şi chimie în Colegiul Pedagogic „ Vasile Lupu”, Orhei, 1986-2000;
 • Grad didactic : superior, biologie şi chimie.
 • Grad managerial: doi
 • Educaţie şi formare :
 • 1981 - 1986 Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea: biologia; calificarea biolog, profesor de biologie şi chimie ( diplomă cu menţiune);
 • 1970 - 1980 Şcoala nr.2 , satul Mîndreşti, raionul Teleneşti ( medalie de aur);
 • Stagii de formare continuă:
 • Cursuri de perfecţionare la specialitatea management, 2006, IŞE, Chişinău;
 • Participarea la realizarea Proiectului "Educaţie de calitate în mediul rural din Republica Moldova", 2007;
 • Cursul: Utilizarea Softului Educaţional AEL, 2008, CTICE, Chişinău
 • Cursuri de perfecţionare la specialitatea biologie, 2009, IŞE, Chişinău;
 • Participare la realizarea Proiectului: Educaţie centrată pe cel ce învaţă", 2009;
 • Activitatea de formator local privind implimentarea Curriculumului şcolar modernizat la disciplina "Biologia", 2010, IŞE, Chişinău;
 • Programul de formare a cadrelor didactice: "Implimentarea Curriculumului modernizat de liceu", 2010, Pro Didactica.
 1. Aptitudini şi competenţe:
 2. Coautor la caietul elevului la biologie pentru elevii claselor a XI-a, 2009;
 3. Publicaţii în ziarul  „ Univers Pedagogic Pro”,  2009, 2010;
 4. Formator local în implementarea Curriculumului modernizat la biologie şi chimie,2010;
 5. Locuri premiante la concursurile şcolare zonale la biologie ( locul II, locul III, menţiune - 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012);
  Membru al Comisiei de elaborare a Planului de învăţămînt, profilul pedagogic, specialitatea  „Pedagogia  învăţămîntului primar”, 2005;  specialitatea „ Asistenţă   socială”, 2006;
 6. Autorul Raportului de autoevaluare al Colegiului Pedagogic „ Vasile Lupu”, Orhei,specialitatea 1203. Pedagogia învăţămîntului primar, (pentru acreditarea colegiului);
 7. Autor al manualului de biologie, clasa a XI-a, profil umanist, ediţia 2004.
Abilităţi: administrative, conducere, coordonare, cooperare, comunicare, organizare, planificare;
Ocupaţii: lectura, PC, croşetatul, pictura.
Limbi vorbite: română, rusă şi franceză.
Personal: Născută la 25 mai 1963, în satul Mîndreşti, raionul Teleneşti, Republica Moldova. Statut social: căsătorită, un copil.

Burlacu Vlada - director adjunct pentru instruire şi educaţie

 • Experienţa profesională:
  1. 2015 - prezent -  director  adjunct  pentru  instruire  Colegiul  Pedagogic  „Vasile  Lupu”  din  Orhei;
  2. 2002 - prezent - profesoară de educaţie muzicală, Colegiul  Pedagogic  „Vasile  Lupu”  din  Orhei;
  Grad  didactic: doi  la educaţie muzicală.
  Studii:
  1. 2015-2013 – Universitatea de Stat din Moldova, facultatea Jurnalism și știinţe ale comunicării; Master în știinţe ale comunicării și informării, specializarea Managementul instituţiei infodocumentare;
  2. 1999- 1994 – Universitatea de Stat a Artelor,facultatea „Arta vocală şi pedagogia muzicii”,specializarea „ Pedagogia muzicii”; Profesor de muzică, dirijor de cor, corepetitor;
  3. 1994- 1990 – Colegiul de Muzică şi Pedagogie, or. Bălţi; Învăţător de muzică, educator muzical în instituţiile de învăţămînt preşcolar.
   Stagii   de  formare  continuă:
  1. 2013, stagiul de formare la educaţie muzicală, IŞE.
  2. 2013, stagiul de formare, metodica pregătirii lecției multimedia moderne , IIC, Chişinău;
   Ocupaţii: lectura, computerul.
  Limbi  vorbite: română, rusă  şi franceză.
  Personal : Născută  la  16  iunie  1975, în orașul Orhei.
  Statut  social: căsătorită, un copil.

Mihu Ion - şef de secţie

Experienţa profesională:
 1. 2011 - 2012 – şef  secţie  învăţămînt  informatică   în  Colegiul  Pedagogic  „Vasile  Lupu”  din  Orhei;
 2. 2008 - 2011 – profesor  de  matematică  şi  informatică   în  Colegiul  Pedagogic  „Vasile  Lupu”  din  Orhei;
 3. 2005 - 2007 – conducător  de  practică  pedagogică  în  Colegiul  Pedagogic  „Vasile  Lupu”  din  Orhei;
 4. 1986 - 2005 – profesor  de  matematică  şi  informatică  în  Colegiul  Pedagogic  „Vasile  Lupu”  din  Orhei;
Grad  didactic: doi  la  matematică  şi  informatică.
Studii:
 1. 1981-1986 – Universitatea  de  Stat  din  republica  Moldova, facultatea  de  matematică  şi  cibernetică, calificarea: matematician, profesor.
 2. 1971-1981 – 10  clase  ale  şcolii  din  satul  Meleşeni, r.Călăraşi.
 Stagii   de  formare  continuă:
 1. 2011- stagiul  de  formare  continuă, matematică, IŞE;
 2. 2005- stagiul  de  formare  continuă , matematică, IŞE;
 3. 2004 – cursuri   de  formare  continuă, informatică, IŞE;
 4. 2000 – matematică, Institutul  de  Ştiinţe  ale  Educaţiei;
 5. 1998- informatică, Centrul  Noilor  Tehnologii  Informaţionale  şi  Societatea
 pe  acţiuni  Accent  Electronic.
Ocupaţii: lectura, computerul, sportul.
Limbi  vorbite: română, rusă  şi  franceză.
Personal : Născut  la  30  noiembrie  1964, în  satul  Meleşeni, raionul  Călăraşi,   Republica  Moldova. Statut  social: căsătorit, doi  copii.Şova Violeta - director adjunct pentru instruire practică şi producere

Studii:
• 1979-1982 - diplomă de studii a învăţămîntului superior, Facultatea  Învăţător al claselor primare , Universitatea Pedagogică “ A.Russo”, or. Bălţi.
• 1975-1979 - diplomă de studii a învăţămîntului  superior  incomplet, Colegiul Pedagogic”Vasile Lupu”  din Orhei.
• 1968-1978 - atestat de studii medii, satul  Roşietici, Floreşti.
Grade: 
Grad didactic I la educaţia tehnologică.
Experienţa profesională:
• 2008
- director adjunct pentru instruirea practică,
1986 - profesor de educaţie tehnologică în Colegiului Pedagogic “Vasile Lupu”din Orhei,
• 1983 -1986 - metodist la clasele primare, Secţia raională de învăţămînt public.
• 1982 -1983 - învăţător în Şcoala medie,
s. Nicolaevca, or.Orhei
Aptitudini: 
Cunoaşterea limbilor străine:limba rusă, limba engleză, limba italiană.
Operarea programelor la computer: Microsoft Word, Excel.
Publicaţii în ziare,reviste de specialitate.

Palmares educaţional:

2- doctoranţi;
8 – magiştri;
2 – profesori cu grad didactic superior;
9 – profesori cu grad didactic unu;
25 – profesori cu grad didactic doi.
6 - fără grad.