Despre noi:

Colegiul "Vasile Lupu" din Orhei

     Colegiul "Vasile Lupu" din oraşul Orhei este o instituţie de învăţămînt profesional tehnic care asigură pregătirea profesională la specialităţile: 92310. Asistență socială , 11210. Pedagogia preşcolară, şi 101410. Sport și pregătire fizică.


     Prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 963 din 09 decembrie 2004 instituţia a fost acreditată la specialitatea "Pedagogia învăţămîntului primar". Colegiul "Vasile Lupu" din Orhei, instituţie de învăţamînt profesional tehnic (în continuare Colegiu) este o unitate structurală a sistemului de învăţămînt din Republica Moldova ce funcţionează în baza nr. 547 din 21 iulie 1995, Legii Invăţămîntului, bazelor legislaţiei în vigoare, acordurilor şi contravenţiilor internaţionale contractate de Republica Moldova, precum şi în baza regulamentelor şi hotărîrilor proprii. Colegiul are statut de persoană juridică cu drept public, cu scop nelucrativ (necomercial). Colegiul după forma sa organizatorico - juridică este instituţie publică, non-profit şi aplică cu stricteţe standardele educaţionale de stat.

     Absolvenţii cu diploma colegiului îşi pot continua studiile la Universităţile Pedagogice din Moldova la specialităţile de profil sau alte instituţii de învăţămînt superior, în conformitate cu Legea Invăţămîntului şi cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţămînt superior. Absolvenţii colegiului, care îşi vor urma studiile în învăţămîntul superior la o specialitate din cadrul profilului studiat în Colegiu, vor efectua studiile superioare în termen redus cu un an.

Viziunea

     Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele didactice, prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de ME al RM, în vedera facilitării şi dezvoltării individuale a fiecărui tînăr binefeciar al sistemului educaţional, astfel încît să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale, atît pe plan personal cît şi pe plan profesional. Prin promovarea unui învăţămînt deschis şi flexibil şi asigurarea unei bune comunicări strategice interinstituţionale se doreşte oferirea unui model de progres educaţional, generator de cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii. Colegiul oferă servicii de formare profesională într-un mediu educaţional profesionist, la standarde educaţionale şi morale înalte.

     Profilul moral şi adiţional al absolventului Colegiului  pedagogic
va fi caracterizat de un set de valori:
  • Curajul - puterea de a face  ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.
  • Judecata înţeleaptă - proprietatea de a sesiza scopurile valoroase şi a stabili priorităţile, a gîndi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.
  • Integritatea - puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gînd şi în faptă.
  • Bunătatea -  grijă şi compasiune , prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
  • Perseverenţa - consecvenţa şi  puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor , a eşecurilor personale.
  • Respectul - manifestarea  consideraţiei faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi nu în ultimul rînd, faţă de propria persoană.
  • Responsabilitatea - răspîndirea  propriei acţiuni.
  • Autodisciplina - controlul  asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi comportament adecvat oricărei situaţii.

     Toate cadrele didactice au obligaţiunea morală şi profesională să-şi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare în asa fel încît să formeze elevi care să fie în stare:
 • să-şi cunoască propriile valori;
 • să gîndească independent;
 • să-şi rezolve singuri problemele;
 • să încerce să se autodepăşească;
 • să-şi planifice singuri sarcini şi să le îndeplinească;
 • să se înveţe să se protejeze;
să comunice în mod eficient cu ceilalţi.

 

Misiunea colegiului:

     Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei are ca misiune:
 • formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor , asigurînd  o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe profesionale, care să le permită absolvenţilor exercitarea unei profesii în domeniul lor de pregătire : ,,Pedagogia preşcolară” , ,,Asistenţă socială” şi ,,Sport și pregătire fizică,”, continuarea studiilor în învăţămîntul superior  sau realizarea propriei afaceri;
pregătirea unor resurse umane competitive: absolvenţii activi şi creativi cu gîndire flexibilă, cu abilităţi de comunicare intelectuală şi cu competenţe antreprenoriale, care să contribuie la integrarea cu succes în viaţa comunitară  şi la opţiunea învăţării pe tot parcursul vieţii;