Istoria Colegiului "Vasile Lupu" din Orhei:

     În anul 1923, în Orhei a fost fondată Şcoala Normală ,,Alexandru Ioan Cuza”, care pregătea învăţători.
     Prima promoţie, dată în 1926 a constituit 16 absolvenţi.
     În baza Hotărîrii Sovietului de Comisari Norodnici a RSS Moldova nr. 139 din 23 august 1940, instituţia a fost reorganizată în Şcoala Pedagogică, în care au fost înmatriculaţi 350 elevi.
     În anul 1991, în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.245 din 8 mai şi a ordinului Ministerului Ştiinţei şi Învăţămîntului nr.105 din 21 mai 1991 s-a reorganizat în Şcoala Normală ,,Vasile Lupu” cu durata studiilor de 5 ani.
     Prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.816 din 28.06.1998 şi ordinul Ministerului Învăţămîntului , Tineretului şi Sportului nr.532 din 05.08.1998, aceasta devine Colegiul Pedagogic ,,Vasile Lupu” din Orhei.
     În conformitate cu Hotărîrea Colegiului Guvernului Republicii Moldova nr.1551 din 23.12.2003, Colegiul Pedagogic ,,Vasile Lupu” din Orhei, instituţie de învăţămînt superior de scurtă durată este reorganizată în instituţie de învăţămînt mediu de specialitate (colegiu).
     Prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei nr.963 din 02 decembrie 2004, instituţia se acreditează la specialitatea 1203, Pedagogia învăţămîntului primar, învăţămînt cu frecvenţă la zi.