Mesajul directorului:

y

Bine aţi venit pe site-ul Colegiului “Vasile Lupu” din Orhei!

    Colegiul „Vasile  Lupu”  din  Orhei  este  unul  din  laboratoarele  vieţii  care  de-a  lungul  timpului  şi-a  demonstrat  probitatea  unei  veritabile  instituţii  de  formare  profesională  a  tinerilor  la  profilurile: pedagogie  şi  asistenţă  socială.
    Misiunea  noastră  este  realizarea   procesului  de  integrare  a  tinerilor  într-un  sistem  veritabil  de  instruire , formarea  specialiştilor  la  calificările: învăţător, educator  în  instituţiile  preşcolare, învăţător  de  educaţie  tehnologică, asistent  social, care  vor  manifesta  profesionalism  consacrat  şi  calităţi  etico- morale  adecvate  integrării  socio-profesionale, asigurînd  calitate  în  prestarea  serviciilor  educaţionale  şi  sociale.
    Colegiul  oferă  standarde  înalte  de  educaţie. Fiind  o  comunitate  bine  închegată, inspirată  de  promisiunea  posibilităţii, a  şansei  şi  a reuşitei, aici, orice  oportunitate  este  optim  valorificată, exprimarea  creativităţii  încurajată, iar  orice  disciplină de studiu  este  raportată  la  explorarea  dimensiunii  umane. A  face  parte  din  familia  Colegiului „Vasile  lupu”  din  Orhei  este  o  plăcere  şi  un  privilegiu. Potenţialul  uman  de  înaltă  ţinută  profesională, baza  didactico-materială  suficientă, mediul  prietenos  şi  propice  unei  educaţii  de  calitate, precum  şi  diversele  facilităţi  oferite  de  instituţia  noastră  de  învăţămînt  constituie  o  atracţie  irezistibilă  pentru  orice  tînăr  care  vrea  să  reuşească  în  viaţă.
    Asaltaţi  cu  îndrăzneală  culmele  cunoaşterii, afirmaţi-Vă  plenar  în  cadrul  tuturor  activităţilor  educaţionale, descoperiţi  şi  dezvoltaţi-Vă  potenţialul  de  cunoaştere, acumulaţi  lumina  înţelepciunii, perseveraţi  în  promovarea  valorilor  naţionale  şi  general  umane.
    Căci  voi  sînteţi  stăpînii  viitorului!
    Făuriţi-Vă  viitorul  cu  noi!

Valentina  Sandul,  
Directorul  Colegiului „Vasile  Lupu”  din  Orhei.