Avizier virtual :

STATUTUL INSTITUŢIEI PUBLICE COLEGIULUI "VASILE LUPU" DIN ORHEI

Acordarea bursei sociale în semestru II al anului de învăţământ 2019-2020.

Procedura operaţională de evaluare a elevilor cu scopul de monitorizare a activităţii de evalaure a rezultatelor învăţării şi competenţelor dobândite.

REGULAMENT de organizare și funcționare a Bibliotecii Colegiului

Regulamentul intern de organizare a studiilor în învățământul profesional tehnic în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile în Instituţia Publică Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei

Regulament cu privire la organizarea şi desfăşurarea stagiilor de instruire practică în instituţia de învăţământ profesional tehnic Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei

Regulament intern cu privire la mobilitatea academică a elevilor din instituţia de învăţământ profesional tehnic Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei

Plan de dezvoltare strategică a instituţiei publice Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei pentru anii 2017-2020

Plan de învăţământ la Specialitatea 1202 Pedagogia Preşcolară Calificarea Educator în învăţământul preşcolar

Plan de învăţământ la Specialitatea 11210 Educaţie timpurie Calificarea Educator

Orarul desfăşurări examenelor de promovare (sesiune de iarnă),specialitate "Sport şi pregătire fizică" pentru anul de studii 2019-2020

Orarul desfăşurări examenelor de promovare (sesiune de iarnă),specialitate "Învăţământ primar" pentru anul de studii 2019-2020

Orarul desfăşurări examenelor de promovare (sesiune de iarnă),specialitate "Educaţia timpurie" pentru anul de studii 2019-2020

Orarul desfăşurării examenelor de promovare (sesiunea de iarnă) specialitatea "Asistenţă Socială" anul de studii 2019-2020.

Orarul desfăşurări tezelor semestriale (sesiune de iarnă) pentru fiecare specialitate pentru anul de studii 2019-2020

Programul tezelor şi a probelor de evaluare din partea instuţiei de învăţământ pentru anul de studii 2019-2020

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A CĂMINELOR COLEGIULUI „VASILE LUPU” DIN ORHEI

RAPORTUL ANUAL AL ACTIVITĂȚII COLEGIULUI „VASILE LUPU” DIN ORHEI ÎN ANUL DE STUDII 2018-2019

RAPORT I despre rezultatele activității Comisiei de Evaluare și Calificare la examenul de calificare în Colegiul ,,VasileLupu” din Orhei, pentru anul de studii 2018-2019

RAPORT II despre rezultatele activității Comisiei de Evaluare și Calificare la examenul de calificare în Colegiul ,,VasileLupu” din Orhei, pentru anul de studii 2018-2019

Regulamentul intern de activitate al Instituției Publice Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei pentru anul 2018-2019

Acordarea burselor de studii, din bugetul de stat, elevilor pentru semestrul II al anului de îvăţământ 2018-2019

RAPORTUL ANUAL AL ACTIVITĂȚII COLEGIULUI „VASILE LUPU” DIN ORHEI ÎN ANUL DE STUDII 2017-2018

RAPORTUL ANUAL DE AUTOEVALUARE PENTRU ASIGURAREA INTENRNĂ A CALITĂȚII ÎN INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC PENTRU ANUL DE STUDII 2017-2018

NOTĂ INFORMATIVĂ CU PRIVIRE LA MĂSURILE ÎNTREPRINSE DE COLEGIUL „VASILE LUPU„ DIN ORHEI ÎN SCOPUL INSTITUȚIONALIZĂRII ȘI CONSOLIDĂRII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII