Statistici

Contingentul de elevi

Contingentul de elevi în ultimii ani a suferit fluctuaţii numerice mari.


Diagrama 1. Fluctuaţia contingentului de elevi în perioada 2012 - 2017

Diagrama 2. Repartizarea elevilor pe specialităţi

Diagrama 3. Dinamica inmatricularii elevilor în perioada 2012-2017

Diagrama. 4 Dinamica ratei absolvirei elevilor

Diagrama 5. Numarul elevilor admiși și absolvenți în perioada 2012-2017


Caracteristica cantitativă a resurselor umane


Diagrama 6. Situația posturilor la 01.10.2017

Diagrama 7. Personalul didactic pe mod de încadrare

Diagrama 8. Structura corpului profesoral după vechimea în muncă

Diagrama 9. Structura corpului profesoral după criteriul de vârstă

Diagrama 10. Distribuirea pe grade didactice a personalului didactic în perioada 2012- 2017