ADMITEREA

URMEAZĂ-ŢI VISUL !!!
Fii student la Colegiul "Vasile Lupu" din Orhei
Cariera ta de profesionist începe aici !

Termenii de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere 2024-2025

1

TURUL I

15 IULIE 2024 - 02 AUGUST 2024

2

REZULTATELE TURULUI I

Până la 7 AUGUST 2024 

3

TURUL II

05 AUGUST 2024 - 16 AUGUST 2024

4

REZULTATELE TURULUI II

Până la 21 AUGUST 2024

Depunerea dosarelor pentru concursul de admitere, sesiunea 2024-2025 la programe de formare profesională pentru absolvenţii de gimnaziu la specialităţile

Badan Ion

0923.1
ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Calificările:
-Pedagog social/Pedagoagă socială (0923.1.2);
-Specialist/Specialistă în asistenţă socială. (0923.1.1)
Durata studiilor 4 ani

Badan Ion

1014.1
PREGĂTIRE FIZICĂ

Calificarea:
-Instructor sportiv/instructoare sportivă (1014.1.2).

Durata studiilor 4 ani

Badan Ion

0112.1
EDUCAŢIE TIMPURIE

Calificarea:
- Educator/Educatoare în educaţie timpurie. (0112.1.1)

Durata studiilor 4 ani;

Badan Ion

0113.1
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Calificarea:
-Învățător/Învățătoare. (0113.1.1)

Durata studiilor 4 ani


Candidații au dreptul să participe la concursul de admitere la mai multe specialități, dar pot fi înmatriculați numai la o singură specialitate.

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente

Candidaţii trebuie să dispună o cerere de înscriere la concurs după care să prezinte documentele după cum urmează: 

Certificatul de naştere/buletinul de identitate (original/copie);

Actul de studii, în original cu anexa respectivă;

6 fotografii 3x4 cm, color;

Bonul de achitare a taxei de înscriere

(prevederea nu se aplică pentru copii rămași fără ocrotire părintească);

Adeverința eliberată de autoritatea tutelară

Adeverința eliberată de autoritatea tutelară ori hotărârea instanței de judecată pentru copiii rămași fără ocrotire părintească (în original);

Certificatul
medical

Certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia, în original;

Certificatul (legitimația original/copie)

Certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinții candidatuli a participat la acțiunile militare;

Certificatul despre componența familiei

Certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații din familii cu patru și mai mulți copii).

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

CALCULEAZĂ-ȚI MEDIA DE CONCURS

Notele anuale la 4 disciplini de profil  (MNDP):

Media notelor la exemenele de absolvire (MNEA):

Regulamentul şi calendarul de admitere

Badan Ion

Zilele de lucru:
Luni - Vineri
09.00 - 16.00

Telefon de contact: 0(235) 2-16-76

Rezultatele concursului de admitere
2023 cu FINANȚARE BUGETARĂ și CONTRAPLATĂ

CONTACTE

SPECIALITĂȚILE

NOTIFICĂRI

Obține evenimentele recente ale colegiului

Website was created with Mobirise