CATEDRA 
"LIMBĂ ŞI COMUNICARE"

ŞEF CATEDRA
"LIMBĂ ŞI COMUNICARE"

Badan Ion

E-mail: butnarasvera@gmail.com
Profesor de Limba și literatura română,
grad didactic superior.
A studiat la Facultatea de Litere
la Institutul Pedagogic de Stat A. Russo

TEMA DE CERCETARE

Badan Ion

"Strategii interactive de formare / evaluare a culturii scrisului la disciplinele de liceu și unitățile de curs — premisă în formarea competențelor de specialitate."

OBIECTIVELE

Obiectivele care dau coerenţă şi perspectivă activităţii catedrei noastre sunt:

O1

Cultura comunicării

Să asigure, prin intermediul strategiilor interactive de predare-învățare-evaluare, cultura comunicării orale și scrise în scopul formării profesionale a specialiștilor competenți și competitivi pe piața muncii.

O2

Dezvoltarea culturii organizațională

Să dezvolte cultura organizațională în baza principiilor responsabilizării individuale, flexibilității, valorificării oportunităților, promovării spiritului de echipă în perspectiva formării în colegiu a culturii calității

COMPONENŢA CATEDREI

NR. ORDINE NUMELE, PRENUMELE DISCIPLINA DE BAZĂ GRADUL DIDACTIC
1Butnaraș VeraLimba și literatura românăSuperior
2Știrbu Vera Limba și literatura românăÎntâi
3Castraveț SvetlanaLimba și literatura românăÎntâi
4Pădureț ElenaLimba și literatura românăÎntâi
5Lupașcu LiudmilaLimba și literatura românăDoi
6Colun ValentinaLimba francezăDoi
7Cobîșenco VioricaLimba francezăDoi
8Ciconi OlgaLimba francezăDoi
9Novac AlinaLimba englezăDoi
Se afișează profesori (filtrate din total profesori)

Cadrele didactice împreună cu elevii organizează sistematic și participă în cadrul diferitor activități cu caracter artistic la nivel de instituție, la nivel raional și republican.

                  
                  
                  
                  

CONTACTE

SPECIALITĂȚILE

NOTIFICĂRI

Obține evenimentele recente ale colegiului

How to create a site - Check this