CATEDRA 
"MATEMATICĂ ŞI ȘTIINŢE"

ŞEF CATEDRA
"MATEMATICĂ ŞI ȘTIINŢE"

Badan Ion

E-mail: mihumila65@gmail.com
Profesor de Matematică și informatică,
grad didactic Întîi.

TEMA DE CERCETARE

Badan Ion

"Asigurarea calității instruirii în formarea profesională a specialiștilor prin implementarea tehnologiilor educaționale și informaționale moderne."

OBIECTIVELE

Obiectivele care dau coerenţă şi perspectivă activităţii catedrei noastre sunt:

O1

Formarea de competențe digitale

Să asigurare accesul și calitatea serviciilor educaționale în formarea de competențe digitale la elevi prin implementarea tehnologiilor informaționale moderne

O2

Procesul de predare – învățare – evaluare

Să realizeze procesul de predare – învățare – evaluare centrat pe elev, în vederea asigurării eficienței și creării oportunităților de formare profesională și dezvoltare personală a fiecărui elev

COMPONENŢA CATEDREI

NR. ORDINE NUMELE, PRENUMELE DISCIPLINA DE BAZĂ GRADUL DIDACTIC
1Sandul ValentinaBiologie și chimieSuperior
2Iațco Parascovia GeografieSuperior
3Bogdan MariaBiologieÎntâi
4Ermurachi CarolinaMatematică și informaticăÎntâi
5Mihu MilaniaMatematică și informaticăÎntâi
6Cateli IraGeografieÎntâi
7Mihu IvanMatematică și informaticăDoi
8Bostan ValentinaMatematicăDoi
9Bronicean SilviaChimieDoi
10Pavliuc MarianaFizică și astronomie-
Se afișează profesori (filtrate din total profesori)

Cadrele didactice împreună cu elevii organizează sistematic și participă în cadrul diferitor activități cu caracter artistic și sportiv la nivel de instituție, la nivel raional și republican.

CONTACTE

SPECIALITĂȚILE

NOTIFICĂRI

Obține evenimentele recente ale colegiului

How to create a site - Check this