CATEDRA 
"ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI"

ŞEF CATEDRA
"ȘTIINŢE ALE EDUCAŢIEI"

Badan Ion

E-mail: tori2351@gmail.com
Profesor de psihopedagogie,
grad didactic ----.

TEMA DE CERCETARE

Badan Ion

“Comunicarea pedagogică – domeniu ce favorizează educaţia, un principiu axiomatic al activităţii educaţionale în modelarea profesională a viitorului specialist, prin predarea unităţilor de curs din cadrul catedrei”.

OBIECTIVELE

Obiectivele care dau coerenţă şi perspectivă activităţii catedrei noastre sunt:

O1

Eficientizarea activității educaţionale

Eficientizarea activității educaţionale, în vederea asigurării managementului calității.

O2

Promovarea unui proces de învățământ flexibil

Promovarea unui proces de învățământ flexibil, deschis către schimbare, axat pe modele educaționale care să stimuleze dezvoltarea personală și profesională a elevilor.

O3

Dezvoltarea competenţelor profesionale

Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice prin participarea la programe de formare profesională continuă, realizarea schimbului de experienţă.

COMPONENŢA CATEDREI

NR. ORDINE NUMELE, PRENUMELE DISCIPLINA DE BAZĂ GRADUL DIDACTIC
1Dobrov VictoriaPsihopedagogie-
2Cazacu Zinaida Psihopedagogie-
3Farcaş NataliaPsihologie-
4Voloşciuc AndrianaPsihopedagogie-
5Agafean RodicaPedagogie-
6Frunză IulianaPsihologie-
7Vicolo CristinaPsihopedagogie-
Se afișează profesori (filtrate din total profesori)

Cadrele didactice împreună cu elevii organizează sistematic și participă în cadrul diferitor activități cu caracter artistic și sportiv la nivel de instituție, la nivel raional și republican.

CONTACTE

SPECIALITĂȚILE

NOTIFICĂRI

Obține evenimentele recente ale colegiului

How to create a site - Check this