PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ

Realizate în coordonare cu:
Ministerului Educației, Cercetării al Republicii Moldova
 Colegiul “Alexei Mateevici” din Chişinău
Colegiul “Mihai Eminescu” din Soroca
Colegiul “Vasile Lupu” din Orhei
 Colegiul “Mihail Ciachir” din Comrat

PLANURILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Standardul Programului de formare profesională continuă stabileşte competenţele profesionale, condiţiile de formare a specialistului, normele de realizare şi finalitatea procesului de instruire corelate cu standardele de calificare a specialităţilor și Specializărilor incluse în Clasificatorul ocupațiilor și Cadrul național al calificărilor.

STANDADRDE DE CALIFICARE

PROGRAMELE PENTRU EXAMENE DE CALIFICARE

CONTACTE

SPECIALITĂȚILE

NOTIFICĂRI

Obține evenimentele recente ale colegiului

Designed with Mobirise - Try it