Instituţia Publică Colegiul "Vasile Lupu" din Orhei

Instituţie de învăţământ profesional tehnic din Republica Moldova , aflată în subordinea Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, ce funcţionează în baza Codului Educaţiei, actelor nomrative şi regulamentelor.

Badan Ion

VIZIUNEA

Badan Ion

Viziunea Colegiului „Vasile Lupu” din Orhei constă în formarea și dezvoltarea personalității cu spirit de inițiativă, capabilă de autodezvoltare, înarmată cu un sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru integrarea socio-culturală și profesională deplină într-o lume dinamică supusă unor transformări din ce în ce mai rapide.

MISIUNEA

Colegiul „Vasile lupu” din Orhei realizează servicii educaționale de calitate pentru formarea unor specialiști competenți și competitivi pe piața muncii autohtone, personalități active și creative, indipendente în acțiune și flexibile în gîndire, cu abilități și competențe adecvate integrării cu succes în viața comunității, prin:

Climatul de muncă

Crearea unui climat de muncă stimulativ pentru toți subiecții educaționali, implementând eficace și eficient politicile educaționale, promovând un învățământ deschis, flexibil, formativ și să se integreze cu succes în viața comunității;

Dezvoltarea tânărului

Dezvoltarea armonioasă a tânărului prin educație intelectuală, morală, estetică, informațională și antreprenorială pentru a deveni o persoană activă, responsabilă și cu competențe reale de gândire critică într-o societate democratică.

Badan Ion Badan Ion

Dezvoltarea competențelor

Dezvoltarea competențelor intelectuale, a abilităților practice, a tehnicilor de lucru în echipă și a disponibilităților afective optime pentru asigurarea egalității șanselor și pentru o integrare socio-profesională eficientă;

Dezvoltarea unei culturi

Dezvoltarea unei culturi organizaționale, care să promoveze valori esențiale împărtășite de profesori, elevi, părinți și de actorii educaționali sociali din comunitate în vederea centrării educației pe elev, a formărării unui minimim eficient de competențe, utile pentru o societate în schimbare.

VALORILE

Valorile cheie care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt:

1

Perfecţionare

Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului angajat dezvoltarea competenţelor profesionale şi personale, aplicarea echipamentelor moderne, resurselor materiale şi a instrumentelor de lucru.

2

Echitate

Vom promova egalitatea șanselor în actul educațional.

3

Noblețe

Vom manifesta bunătate și generozitate în relațiile cu beneficiarii educației.

4

Toleranță

Vom accepta multiculturalismul și diversitatea de idei.

5

Responsabilitate

Vom duce la îndeplinirea cu consecvență obligațiile care revin fiecăruia , asumarea propriilor acțiuni.

6

Umanitate și respect

Vom manifesta considerație față de colegi, față de proprietate și, nu în ultimul rînd, față de propria persoană.

7

Calitate şi eficienţă

Vom furniza servicii educaționale eficace și eficiente, care să contribuie la creşterea calităţii activităţii instructiv - educative din colegiu, prin responsabilitate , folosind experienţa şi implicând toţi actorii educaţionali.

8

Lucrul în echipă

Vom dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative şi consultative atît în activitate cît și în parteneriatele educative, promovînd respectul reciproc şi cooperarea, prin colaborarea mai activă cu părinţii, cu comunitatea, cu institutii în domeniul educaţiei.

9

Optimizare

Optimizarea tuturor resurselor: umane, materiale și financiare în asigurarea unui parcurs educational de calitate.

Badan Ion

MESAJUL DIRECTORULUI

     Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei este unul din laboratoarele vieţii care de-a lungul timpului şi-a demonstrat probitatea unei veritabile instituţii de formare profesională a tinerilor la specialitățile: învățământ primar, educație timpurie, asistenţă socială și sport și pregătire fizică.

     Înstituția de învățământ profesional tehnic are ca viziune formarea și dezvoltarea personalității cu spirit de inițiativă, capabilă de autodezvoltare, înarmată cu un sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru integrarea socio-culturală și profesională deplină într-o lume dinamică supusă unor transformări din ce în ce mai rapide.

     Misiunea de a oferi servicii educaționale de calitate pentru formarea unor specialiști competenți și competitivi pe piața muncii autohtone, personalități active și creative, indipendente în acțiune și flexibile în gândire, cu abilități și competențe adecvate integrării cu succes în viața comunității, o realizează prin:

• Crearea unui climat de muncă stimulativ pentru toți subiecții educaționali, implementând eficace și eficient politicile educaționale, promovând un învățământ activ, dezvoltativ, interactiv și formativ;
• Formarea competențelor intelectuale, a abilităților practice, a tehnicilor de lucru în echipă și a disponibilităților afective optime pentru asigurarea egalității șanselor și pentru o integrare socio-profesională eficientă;
• Dezvoltarea armonioasă a tânărului prin educație intelectuală, morală, estetică, informațională și antreprenorială pentru a deveni o persoană activă, responsabilă și cu competențe reale de gândire critică într-o societate democratică.
• Asigurarea unei culturi organizaționale, care să promoveze valori esențiale împărtășite de profesori, elevi, părinți și de actorii educaționali din comunitate în vederea centrării educației pe elev, a formărării unui minimim eficient de competențe, utile pentru o societate în schimbare.

    Fiind o comunitate bine închegată, inspirată de promisiunea posibilităţii, a şansei şi a reuşitei, aici, orice oportunitate este optim valorificată, exprimarea creativităţii încurajată, iar orice disciplină de studiu este raportată la explorarea dimensiunii umane. A face parte din familia Colegiului „Vasile lupu” din Orhei este o plăcere şi un privilegiu. Potenţialul uman de înaltă ţinută profesională, baza didactico-materială suficientă, mediul prietenos şi propice unei educaţii de calitate sunt doar câteva din facilităţile oferite de instituţia de învăţămînt pentru orice tânăr care vrea să reuşească în viaţă.

    Asaltaţi cu îndrăzneală culmele cunoaşterii, afirmaţi-Vă plenar în cadrul tuturor activităţilor educaţionale, descoperiţi şi dezvoltaţi-Vă potenţialul de cunoaştere, acumulaţi lumina înţelepciunii, perseveraţi în promovarea valorilor naţionale şi general umane.

Căci voi sînteţi stăpînii viitorului!
Făuriţi-Vă viitorul cu noi!
    
Valentina Sandul,
Directorul Colegiului „Vasile Lupu” din Orhei.

Palmares educaţional:

Profesori cu grad didactic superior

5

Profesori cu grad didactic doi

16

Profesori cu grad didactic unu

12

Profesori fără grad didactic

7

CONTACTE

SPECIALITĂȚILE

NOTIFICĂRI

Obține evenimentele recente ale colegiului

Made with Mobirise