BAZA TEHNICO MATERIALĂ

Baza tehnico-materială a Colegiului "Vasile Lupu" din Orhei cuprinde totalitatea mijloacelor fixe (inclusiv terenurile) si a obiectelor de inventar necesare efectuării serviciilor educaţionale de calitate.

Baza materială aferentă procesului de instruire și de educație

  • DOUĂ BLOCURI DE STUDIU
  • DOUĂ SĂLI DE CALCULATOARE
  • O SALĂ PENTRU FESTIVITĂŢI
  • DOUĂ LABORATOARE (FIZICĂ ŞI CHIMIE)
  • SĂLI DE CLASĂ - 36 
  • DOUĂ CĂMINE PENTRU ELEVI
  • O BIBLIOTECĂ CU SALĂ DE LECTURĂ
  • O SALĂ DE SPORT

TEHNICA DE CALCUL A INSTITUŢIEI

Mijloacele tehnice ale instituției de învățământ.

CONTACTE

SPECIALITĂȚILE

NOTIFICĂRI

Obține evenimentele recente ale colegiului

Designed with Mobirise free website themes