STATISTICA INSTITUŢIEI 

Statistica este un instrument universal, un limbaj care serveşte la transmiterea mesajului. Datorită codificărilor statistica permite transmiterea mesajului pe
înţelesul tuturor. Acesta este obiectivul nostru principal!

Caracteristica calitativă a corpului profesoral în perioada 2017-2023

Badan Ion

Raportul profesori-deținători de grade didactice în perioada 2017-2023

Badan Ion

Distribuirea pe grade didactice a personalului didactic în anul 2023

Badan Ion

Contingentul de elevi din colegiu repartizat pe specialități în anul 2023

Badan Ion

Rata de absolvire a colegiului pentru anul 2023

Badan Ion

Evoluția contingentului de elevi în perioada 2017-2022

Badan Ion

Fluctuația efectivului de elevi pe specilități, în perioada 2017 - 2022

Badan Ion

Relația: elevi admiși la studii - absolvenți în perioada
2014-2022

Badan Ion

CONTACTE

SPECIALITĂȚILE

NOTIFICĂRI

Obține evenimentele recente ale colegiului

This website was created with Mobirise