CATEDRA 
"TEHNOLOGII, ARTE ŞI SPORT"

ŞEF CATEDRA
"TEHNOLOGII, ARTE ŞI SPORT"

Badan Ion

E-mail: adomnitaserghei@gmail.com
Profesor de educație fizică și metodica predării,
grad didactic superior.
A studiat la Universitatea de Stat de
Educatie Fizica si Sport (USEFS)

TEMA DE CERCETARE

Badan Ion

"Formarea competențelor profesionale la elevi, prin utilizarea strategiilor didactice moderne în cadrul lecțiilor la disciplinele de specialitate."

În cadrul catedrei activează secții de sport și cercuri de creație

  • Secţia de sport „Volei, fete”, Maxim Veaceaslav
  • Secţia de sport „Volei, băieți”, Adomnița Serghei
  • Secţia de sport „Baschet”, Arnăut Ion
  • Ansamblu vocal ”Exotic”, Eremei Ghenadie
  • Ansamblu vocal ”Baștina”, Eremei Ghenadie
  • Ansamblul de dans „Mugurel”, Turuta Elena

OBIECTIVELE

Obiectivele care dau coerenţă şi perspectivă activităţii catedrei noastre sunt:

O1

Asigurarea eficienței

Asigurarea eficienței şi calităţii procesului educațional prin implementarea programelor curriculare în baza sistemului de credite

O2

Asigurarea calității

Asigurarea calității procesului de studii în conformitate cu exigențele educaționale de ultima oră

O3

Dezvoltarea continuă

Dezvoltarea continuă a competenților profesionale ale personalului didactic și conștientizarea importanței acestora în asigurarea calității serviciilor educaționale

O4

Elaborarea, consolidarea şi promovarea

Elaborarea, consolidarea şi promovarea reperelor metodologice în activitatea cadrelor didactice

O5

Asigurarea teoretico-metodică

Asigurarea teoretico-metodică a unităților de curs fundamentale și de specialitate

O6

Asigurarea tehnico-materială

Asigurarea tehnico-materială şi metodică eficientă pentru realizarea procesului instructiv-educativ.

COMPONENŢA CATEDREI

NR. ORDINE NUMELE, PRENUMELE DISCIPLINA DE BAZĂ GRADUL DIDACTIC
1Adomnița SergheiEducație fizică și metodica predăriiSuperior
2Burlacu Vlada Educație muzicală și metodica predăriiÎntâi
3Șova VioletaEducație tehnologică și metodica predăriiÎntâi
4Maxim VeaceslavEducație fizicăDoi
5Arnăut IonEducație fizicăDoi
6Vrabie LarisaArta plasticăDoi
7Bejan IonEducație muzicalăDoi
8Bejan EudochiaEducație muzicalăDoi
9Barbalat ElenaEducație muzicalăDoi
10Eremei GhenadieEducație muzicalăDoi
Se afișează profesori (filtrate din total profesori)

Cadrele didactice împreună cu elevii organizează sistematic și participă în cadrul diferitor activități cu caracter artistic și sportiv la nivel de instituție, la nivel raional și republican.

CONTACTE

SPECIALITĂȚILE

NOTIFICĂRI

Obține evenimentele recente ale colegiului

How to create a site - Check this